Ny kolonne med reduksjonsmuligheter i TotoPro XV

Som mange av våre brukere allerede vil ha oppdaget er det kommet til en ny kolonne helt til høyre i TotoPro XV, kalt SP, som er en forkortelse for spesialpoeng. Innholdet i denne velges under knappen innstillinger.

Alternativer for innhold i kolonnen er formfaktor (FF), Spillets rangering (SR), Kryss% (SR%) eller blank som gir deg mulighet for å sette inn egne verdier. Du kan også endre en eller flere av verdiene i kolonnen for på den måten å kunne manipulere spillet ditt i ønsket retning.

Reduksjonsmulighetene for verdiene i denne kolonnen finner du under fanen Reduksjoner ved å trykke på knappen Spesial. Helt nederst under Andre reduksjoner vil du finne de to reduksjonsmulighetene for kolonnen som er min/maks for sum spesialpoeng og min maks for gjennomsnitt spesialpoeng.

Dersom man benytter en av SR verdiene, og da særlig SR% vil man kunne styre spillet i retning av en ønsket størrelse på utbetaling ved hjelp av den nye reduksjonen. Lave intervaller i SR% vil styre spillet mot høye utbetalinger, mens høye intervaller i SR% vil gi spill mot lavere, og dermed i stor grad mer sannsynlige, utbetalinger.

Dersom du har valgt en av SR verdiene i SP kolonnen og ønsker å oppdatere disse i samsvar med spillutviklingen må du trykke på knappen Sp. Hvis ikke vil verdiene bli stående på nivået de var når du første gang gikk inn i spilleomgangen. Innholdet i kolonnen SP kan dermed også benyttes til å følge utviklingen i markeringene ved å sammenligne det med innholdet i kolonnen % etter at du har oppdatert denne, men før du har oppdatert SP.